RODO

Niniejszym informuję, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ORIENT PAWEŁ SKRZYPCZAK NIP 9542577953 z siedziba w HOLUM-terapie naturalne ul. Bolesława Chrobrego 18, 41-500 Chorzów, dalej „Podmiot”.

Z administratorem Państwa danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu: 793788588 lub adresem e-mail: szkolenia@holum.pl lub kursy@pawelskrzypczak.pl.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania
 • w celu realizacji świadczeń medycznych i innych świadczeń związanych z leczeniem, zachowaniem i przywracaniem zdrowia na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust..1 lit. a RODO1):
 • w celu kontaktu telefonicznego w sprawie potwierdzania lub odwołania wizyty lekarskiej co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)
 • w celu informowania o bieżących aktualnościach związanych z prowadzoną przez nas działalnością leczniczą (podstawa z art..6 ust..1 lit .f RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit. f RODO)
 • w celu badania satysfakcji pacjentów/klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit. f RODO)
 • w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit .f RODO);
 • w celu oferowania Panstwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art..6 ust..1 lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu.
 1. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy – art. 14.1.d. RODO

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne, Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, Elektroniczne dane identyfikacyjne, Elektroniczne dane lokalizacyjne, Finansowe dane identyfikujące, Szczegóły polisy ubezpieczeniowej, Nałogi, Styl życia,Dane psychologiczne, Dane dotyczące zdrowia fizycznego, Dane dotyczące zdrowia psychicznego, Dane dotyczące ryzykownych sytuacji oraz zachowań, Dane dotyczące rekonwalescencji, Obszary monitoringu wizyjnego.

 

III. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: np. firmom księgowe, prawnicze, informatyczne, lekarze specjaliści, laboratoria diagnostyczno-analityczne, organy administracji samorządowej i rządowej, ZUS, urzędy skarbowe.

innym niezależnym odbiorcom:

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych
 2. Państwa dane przetrzymujemy przez okres 10 lat -zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO  oraz ustawy o działalności leczniczej i aktów pokrewnych.
 3. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 4. Prawa które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych:
 5. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 6. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 7. c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 1. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 1. g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: szkolenia@holum.pl udaj się do siedziby firmy pod adresem HOLUM-Terapie Naturalne ul. Bolesława Chrobrego 13, Chorzów. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem wykonania świadczenia
 • dobrowolne